Наукова діяльність

Через освітню діяльність червоною ниткою проходить наукова робота, яка здійснюється як в аудиторії під час навчання, так і через наукові організації, клуби, гуртки.

Особливо бажано відмітити єдину на Херсонщині громадську студентську організацію „Громадська приймальня”, роботу якої оцінив міністр юстиції України О.В. Лавринович. „Громадська приймальня” надає безкоштовну юридичну допомогу малозахищеним верствам населення: малозабезпеченим, інвалідам, пенсіонерам тощо. Члени студентської організації за 8 років допомогли тисячам людей, у тому числі з виїздом у сільську місцевість.

Активно продовжує свою правову і природоохоронну діяльність еколого-правовий клуб „Оазис”. Члени клубу, а це, в основному, майбутні юристи, спільно з органами прокуратури, санепідемстанції склали не один десяток протоколів про ганебне ставлення до навколишнього середовища на власників закладів, особливо громадського харчування, які створили справжні сміттєзвалища із пластикових, шкідливих для здоров’я, пляшок, спалюють багаття та інше. Всі факти супроводжуються відеозйомкою. І хочу сказати, що еколого–правовий клуб „Оазис” вже заробив досить вагому непідкупну караючу репутацію серед нечистоплотних підприємців. Члени „Оазису” два рази на рік організовують екологічний десант „Чисте джерело” та очищають від сміття прибережну паркову зону. Ведеться еколого–правова просвітницька робота, видається власний тижневик „Оазис”.

У Новокаховському гуманітарному інституті також функціонують наукові клуби лінгвоукраїнства, економічних знань, які відповідно очолюють кандидат філологічних наук Яковлєва О.Ю. та доктор економічних наук Кравченко Г.М. Науково–політичний клуб „Відродження” досліджує генезу козацтва на Херсонщині.

Студентські наукові формування

Види студентських наукових формувань Найменування студентських наукових формувань Основні напрямки діяльності Викладач-наставник Студент-керівник Кількість учасників Результати роботи
СНТ Економіка, правознавство, психологія, програмування Пшенична М.В. Лінкар А.А. 78 Публікація наукових статей, тез, виконання науково-дослідних робіт, підготовка та організація науково-практичних конференцій та участь у них
СННВП Юридична клініка Надання юридичних консультацій Шаверський С.Л. Новиков С.В. 16 Отримання практичних навичок в юридичній практиці
Лабораторія практичної психології Соціальна робота Бутиріна О.М. Тимченко О.О. 14 Психологічна адаптація, допомога

Студенти спеціальності „Облік і аудит”, „Банківська справа” беруть активну участь у конкурсах наукових робіт молодих спеціалістів, за що студенти спеціальності „Банківська справа” Анцибол К.О., Завацька С.В., Підручний М.О. були нагороджені грамотами Українського недержавного аналітичного центру „Інститут реформ”. Студентка спеціальності „Правознавство” Маєвська І.М. посіла 1-е місце у другому (обласному) етапі ІІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика. Це були перші ластівки, а зараз відзначені різноманітними нагородами на різних наукових конференціях десятки студентів.

Ще один міністр, а саме міністр освіти і науки України В.Г. Кремень у 2004 р. відзначив наукову роботу студентки Новокаховського гуманітарного інституту Хуторної Ольги, а нині аспірантки і молодого викладача, доречі єдиної з Університету „Україна”, яка за результатами Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу серед студентів і аспірантів ВНЗ з питань виборів та референдумів в Україні виборола призове місце.

Перспективний план фундаментальних та прикладних наукових досліджень

викладачів і студентів університету на 2018-2020 рр.

п/п

Тематика виконаних НДР, галузь науки Навчально-виховний підрозділ П.І.Б.

керівника та виконавців НДР, науковий ступінь, вчене звання

Термін виконання Заходи впровадження результатів НДР у навчальний процес

Очікувані результати

(впровадження, публікації, дисертації, анотований звіт, ліцензії, патенти, документи на авторське право)

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1 Проблемні аспекти трансформації суспільства в період політичної реконструкції (глобальний та регіональний контекст)

08 Право

Новокаховський гуманітарний інститут Керівник: д.ю.н., проф. Севрюков Д.Г.,

Виконавці: к.пед.н. Гончар М.В.,

ст.викладач Юрченко С.С.

2018-2020 рр. Курсові роботи, конкурсні роботи, використання результатів при викладанні навчальних дисциплін Публікація статей та доповідей, захист дисертацій
2 Психологічні аспекти соціалізації особистості та суспільства

05 Соціальні та поведінкові науки

Новокаховський гуманітарний інститут Керівник: к.псих.н. Євдокимова Т.О., Виконавці: к.мед.н. Бугаєвський К.А. 2018-2020 рр. Курсові та магістерські роботи, конкурсні роботи, використання результатів при викладанні навчальних дисциплін Публікація статей та доповідей, захист дисертацій

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

3 Правове регулювання суспільних  відносин: сучасний стан на напрями розвитку

08 Право

Новокаховський гуманітарний інститут Керівник: Ст. викладач Шаверський С.Л.

 

2018-2020 рр. Курсові роботи, конкурсні роботи, використання результатів при викладанні навчальних дисциплін Публікація статей та доповідей, захист дисертацій
4 Організаційно-методичне

забезпечення управління сучасним бізнесом

07 Управління та адміністрування

Новокаховський гуманітарний інститут Керівник : к.е.н. Корчагіна В.Г.,

Виконавці: к.е.н. Пшенична М.В.

2018-2020 рр. Курсові та магістерські роботи, конкурсні роботи, використання результатів при викладанні навчальних дисциплін Публікація статей та доповідей, захист дисертацій
5 Стратегії розвитку мультимедійних технологій   в умовах інформаційного суспільства

12 Інформаційні технології

Новокаховський гуманітарний інститут Керівник: к.т.н, доц.

Михайлов К.М., Виконавці: ст.викладач Рябишенко В.А.

2018-2020 рр. Курсові роботи, конкурсні роботи, використання результатів при викладанні навчальних дисциплін Публікація статей та доповідей, захист дисертацій

 


План організації науково-дослідної роботи 
на 2017 рік

№п/п Найменування заходу Термін виконання Виконавець Очікуваний результат
1 2 3 4 5
1. Організація наукових досліджень з пріоритетних напрямів наукової діяльності інституту та наукових заходів
Проведення планових наукових досліджень згідно наскрізної тематики НДР на кафедрах інституту Впродовж року Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр Друковані праці, статті, виступи на конференціях, навчально-методичні розробки та рекомендації
Організація та проведення наукових заходів відповідно до плану проведення науково-практичних конференцій та семінарів в НГІ у 2017 році Впродовж року Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр Видання матеріалів, рекомендації за результатам и проведених заходів
2. Підвищення наукової кваліфікації викладачів та співробітників
Складання плану підвищення наукової кваліфікації викладачів та співробітників інституту. Контроль за ходом виконання   Січень Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр  План
Складання плану подання кандидатур викладачів інституту на присвоєння вчених звань доцента та професора   Січень Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр  План
Надання інформаційно-консультаційної допомоги викладачам та співробітникам у підвищенні наукової кваліфікації  Впродовж року Заст. директора з наукової роботи  Інформаційні матеріали
Складання списку кадрового резерву науково-педагогічних працівників та випускників інституту з числа магістрів   Травень Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр   Список
3. Організація науково-дослідної роботи студентів
Затвердження плану організації науково-дослідної роботи студентів згідно пріоритетних тем інституту  Січень Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр  План
Затвердження тематики і наукових керівників студентських наукових досліджень по кафедрам інституту  Січень Декан факультету, завідувачі кафедр Плани наукової роботи кафедр
Надання допомоги НТСАД і МВ інституту у його діяльності та проведенні студентських наукових заходів Впродовж року Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр План роботи СНТ
Організація і проведення Міжвузівської науково- практичної конференції студентів “Актуальні фінансово-економічні проблеми сучасного розвитку України ”   Березень Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувач кафедри управління та адміністрування Програма конференції,тези доповідей, прийняття рішення (рекомендацій)
Організація і проведення Міжвузівської науково- практичної конференції студентів “Актуальні питання практичної психології ”    Квітень Заст. директора з наукової роботи, декан факультету,зав. кафедри психології Програма конференції,тези доповідей, прийняття рішення (рекомендацій)
Організація підготовки та видання збірників матеріалів вищезазначених конференцій Квітень-травень Заст. директора з наукової роботи Матеріали конференцій (збірники тез)
Участь у ХІV Всеукраїнській науковій конференції студентів та молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» Квітень Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр Конкурсні роботи, тези доповідей
Організація конкурсу студентських есе на тему «Що для мене патріотизм і любов до Батьківщини?» Червень Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр Конкурсні роботи, тези доповідей
Організація і проведення конкурсу студентських наукових робіт за тематиками наукових досліджень інституту  Жовтень Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр  Конкурсні роботи
Організація конкурсу студентських робіт студентів вищих навчальних закладів з національно-патріотичної тематики Листопад Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр Конкурсні роботи
Організація підготовки та видання збірників матеріалів Міжвузівської науково- практичної конференції студентів “Науково-дослідна робота студентів: стан, проблеми, перспективи ”  Грудень Заст. директора з наукової роботи  Матеріали конференції (збірники тез)
Організація і проведення науково-практичних семінарів згідно Плану проведення конференцій та семінарів в НГІ на 2017 рік  Впродовж року Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр Програми семінарів,прийняття рекомендацій, видання методичних матеріалів
Участь у різноманітних конкурсах наукових робіт, конференціях студентів і молодих вчених, олімпіадах  Впродовж року Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр Конкурсні роботи, тези
4. Публікація   результатів   наукових     досліджень
Підготовка наукових публікацій у збірниках наукових видань (в т.ч. фахових) Впродовж року Заст. директора з наукової роботи Монографії, статті, тези доповідей
5. Організація міжнародного наукового співробітництва
Інтернет – пошук зарубіжних партнерів – науковців Впродовж року Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедрфакультетів Аналітична довідка
Підготовка і направлення у зарубіжні та вітчизняні заклади освіти пропозицій щодо наукового співробітництва Впродовж року Заст. директора з наукової роботи Листи з пропозиціями, договори на співпрацю
Організація додаткових факультативних курсів підвищення рівня володіння рівня володіння іноземною мовою для викладачів та студентів Впродовж року Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін (викладачі іноземної мови) Публікації іноземною мовою
6. Організація грантової роботи
Підготовка проектів на тримання грантів Впродовж року Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедрфакультетів Грантові проекти
Залучення студентів у грантовій роботі в якості волонтерів Впродовж року Заст. директора з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедрфакультетів Грантові проекти