Абітурієнтам

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, та нормативні терміни навчання

Освітній ступінь«бакалавр»
Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Шифр Найменування Код Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 25 10 4 р. 4 р. 6000 6000
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 25 25 4 р. 4 р. 5300 5300
072 Фінанси, банківська справа та страхування 50 5 4 р. 4 р. 5400 5400
08 Право 081 Право 60 60 4 р. 4 р. 6800 6800
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 25 10 4 р. 4 р. 6000 6000
123 Комп’ютерна інженерія 25 10 4 р. 4 р. 6000 6000
24 Сфера обслуговування 242 Туризм 25 0 4 р. 6000
Освітній ступінь «магістр»
Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Код Назва Код Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 15 15 1,5 р. 1,5 р. 7800 7800
072 Фінанси, банківська справа та страхування 40 25 1,5 р. 1,5 р. 8400 8400
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 20 10 1,5 р. 1,5 р. 10400 10400

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

№ з/п Напрям підготовки освітнього ступеня «бакалавр» Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту Вага бала за особливі успіхи Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом
Назва Код
1 Психологія 053 1. Українська мова та література 0,2 0,05 0,05 100
2. Біологія 0,4 100
3. Історія України 0,3 100
3. Географія
2 Облік і оподаткування 071 1. Українська мова та література 0,2 0,05 0,05 100
2. Історія України 0,4 100
3. Математика 0,3 100
3. Географія
3 Фінанси, банківська справа та страхування 072 1. Українська мова та література 0,2 0,05 0,05 100
2. Математика 0,4 100
3. Географія 0,3 100
3. Біологія
4 Право 081 1. Українська мова та література 0,2 0,05 0,05 100
2. Історія України 0,4 100
3. Географія 0,3 100
3. Іноземна мова
5 Інженерія програмного забезпечення 121 1. Українська мова та література 0,2 0,05 0,05 100
2. Математика 0,4 100
3. Історія України 0,3 100
3. Іноземна мова
6 Комп’ютерна інженерія 123 1. Українська мова та література 0,2 0,05 0,05 100
2. Історія України 0,4 100
3. Фізика 0,3 100
3. Математика
8 Туризм 242 1. Українська мова та література 0,2 0,05 0,05 100
2. Історія України 0,4 100
3. Географія 0,3 100
3. Іноземна мова
Програма для проведення вступних випробувань із дисциплін (на базі повної загальної середньої освіти)
Предмет Програма
1 Біологія Прг
2 Географія Прг
3 Іноземна мова (англійська) Прг
4 Історія України Прг
5 Математика Прг
6 Російська мова Прг
7 Українська мова та література Прг
8 Хімія Прг
9 Фізика Прг

Програма співбесіди

Програма для проведення співбесіди зі вступниками на перший курс, яким Законом України надане право на вступ до ВНЗ за співбесідою

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Денна і заочна форми навчання

Споріднені спеціальності / Інші спеціальності ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності ОС бакалавра, напрями підготовки ОКР бакалавра

Фахове випробування

Курс

Термін навчання

Назва

Код Код

Назва

лікувальна справа 5.12010101 053 психологія

Фаховий іспит

3 курс

1 р.10 м.

сестринська справа 5.12010102
медико-профілактична справа 5.12010103
соціальна робота 5.13010101
Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Педагогіка

2 курс

2 р.10 м.

інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 071 облік і оподаткування

Фаховий іспит

3 курс

1 р.10 м.

економіка підприємства 5.03050401

2 курс

2 р.10 м.

прикладна статистика 5.03050601
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
фінанси і кредит 5.03050801
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
організація виробництва 5.03060101
Інші спеціальності

Фаховий іспит Додатково

Історія економіки та економічної думки

економіка підприємства 5.03050401 072 фінанси, банківська справа та страхування

Фаховий іспит

3 курс

1 р.10 м.

Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Історія економіки та економічної думки

2 курс

2 р.10 м.

правоохоронна діяльність 5.03040102 081 право

Фаховий іспит

3 курс

1 р.10 м.

правознавство 5.03040101
Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Теорія держави і права

2 курс

2 р.10 м.

обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 121 інженерія програмного забезпечення

Фаховий іспит

3 курс

1 р.10 м.

обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
обслуговування комп’ютерних систем і мереж 5.05010201
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування систем управління і автоматики 5.05020101
обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем 5.05020102
обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем 5.05020205
прикладна статистика 5.03050601
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
організація виробництва 5.03060101
Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Іноземна мова

2 курс

2 р.10 м.

обслуговування комп’ютерних систем і мереж 5.05010201 123 комп’ютерна інженерія

Фаховий іспит

3 курс

1 р.10 м.

Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Іноземна мова

2 курс

2 р.10 м.

діловодство 5.02010501 242 туризм

Фаховий іспит

3 курс

1 р.10 м.

видавнича справа та редагування 5.03030301
промислове квітництво 5.09010101
природно-заповідна справа 5.09010304
ресторанне обслуговування 5.14010102
організація обслуговування населення 5.14010202
туристичне обслуговування 5.14010301
готельне обслуговування 5.14010101
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування систем управління і автоматики 5.05020101
обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем 5.05020102
обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях 5.05020202
обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем 5.05020205
конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 5.05090101
Інші спеціальності

Фаховий іспит

Додатково

Іноземна мова

2 курс

2 р.10 м.

Програма співбесіди зі вступниками на старші курси освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і освітнього ступеня «бакалавр», яким Правилами прийому надане право на вступ до ВНЗ за співбесідою

 

Фахові іспити зі спеціальностей при вступі на освітній ступінь «магістр»

Галузь знань Спеціальність Вступні випробування
Шифр Назва Код Назва за спорідненими спеціальностями за іншими спеціальностями
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Фахове випробування

ЗНО

Додатково

Педагогіка

07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Фахове випробування

Іноземна мова

Додатково

Макроекономіка

072 Фінанси, банківська справа та страхування Фахове випробування 

Іноземна мова

Програма вступного іспиту з іноземної мови

ТЕРМІНИ ЕТАПІВ ВСТУПУ

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

13 серпня 2018 року

5 листопада 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні та творчі конкурси, що проводить Університет «Україна»

до 18:00

20 липня 2018 року

24 серпня 2018 року

16 листопада 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

до 18:00

26 липня 2018 року

Строки проведення творчих конкурсів

14 – 26 липня 2018 року

27 серпня – 2 вересня 2018 року

19 – 23 листопада 2018 року

Строки проведення Університетом «Україна» співбесід

21 – 23 липня 2018 року

Строки проведення Університетом «Україна» вступних випробувань

21 – 26 липня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування

не пізніше 12:00 години

7 серпня 2018 року

5 вересня 2018 року

не пізніше 27 листопада 2018 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше

30 вересня 2018 року

7 вересня 2018 року

не пізніше 30 листопада 2018 року

 

2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

5 березня 2018 року

13 серпня 2018 року

5 листопада 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування

24 липня 2018 року

16 березня 2018 року

24 серпня 2018 року

16 листопада 2018 року

Строки проведення вступних випробувань

25 – 31 липня 2018 року

19 – 23 березня 2018 року

27 серпня – 2 вересня 2018 року

19 – 23 листопада 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

7 серпня 2018 року

не пізніше 27 березня 2018 року

5 вересня 2018 року

не пізніше 27 листопада 2018 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше

30 вересня 2018 року

не пізніше 30 березня 2018 року

7 вересня 2018 року

не пізніше 30 листопада 2018 року

 

3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти крім спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» на здобуття ступеня магістра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

5 березня 2018 року

13 серпня 2018 року

5 листопада 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування

24 липня 2018 року

16 березня 2018 року

24 серпня 2018 року

16 листопада 2018 року

Строки проведення вступних випробувань

25 – 31 липня 2018 року

19 – 23 березня 2018 року

27 серпня – 2 вересня 2018 року

19 – 23 листопада 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

7 серпня 2018 року

не пізніше 27 березня 2018 року

5 вересня 2018 року

не пізніше 27 листопада 2018 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше

30 вересня 2018 року

не пізніше 30 березня 2018 року

7 вересня 2018 року

не пізніше 30 листопада 2018 року

 

4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти для спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» для складання на здобуття ступеня магістра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2018 року

13 серпня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування та вступних випробувань

26 липня 2018 року

24 серпня 2018 року

Строки проведення вступних випробувань

2 – 29 липня 2018 року

27 серпня – 2 вересня 2018 року

Строки проведення додаткових вступних випробувань

14 – 31 травня 2018 року

27 серпня – 2 вересня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

7 серпня 2018 року

5 вересня 2018 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше

30 листопада 2018 року, але не раніше 1 вересня 2018 року

7 вересня 2018 року

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Вступна кампанія – 2018

Умови вступу до ВНЗ України у 2018 році

Наказ МОН України “Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти від 13 жовтня 2017 року № 1378”

Умови прийому до закладів вищої освіти в 2018 році, затверджені Наказом МОН України №1378 від 13.10.17

Додаток 1. Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Додаток 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 3. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 6. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році

Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році

 

Правила прийому до закладу в 2018 році від 28.12.2017 р.

Правила прийому до ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” в 2018 році від 28.12.2017 р. (базова структура, мережа територіально відокремлених інститутів і філій включно).doc

Додаток 1. Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 3. Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Додаток 4. Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Діючі документи, що регламентують діяльність Приймальної комісії у 2018 році

НАКАЗ “Про затвердження Положення про приймальну комісію”

НАКАЗ “Про затвердження складу Приймальної комісії Університету “Україна”

НАКАЗ “Про склад предметних екзаменаційних комісій Університету “Україна”

НАКАЗ “Cклад фахових атестаційних комісій для проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів”

НАКАЗ  “Про затвердження Положення про відбіркові комісії структурних підрозділів університету: інститутів, факультетів, філій, коледжів”

НАКАЗ “Про затвердження Положення про апеляційні комісії”