Студентське самоврядування

В НГІ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» працює Організація студентського самоврядування. Її основними завданнями є: створення умов для всебічного розвитку особистості кожного студента, реалізація його нахилів та інтересів; залучення студентів до різних видів позанавчальної діяльності для формування їх соціальної активності через самореалізацію та творчі досягнення.

Організація має свій Герб, Прапор, Гімн і у своїй діяльності керується власним Статутом. Її законодавчим органом є конференція всіх студентів-членів ОСС. За час існування організації відбулося п’ять таких конференцій, на яких студенти приймали рішення законодавчого характеру, затверджували структуру, склад, пріоритетні напрямки роботи, символіку, Статут, розглядали болючі питання.

Виконавчий орган ОСС – Координаційний центр студентського самоврядування. У склад КЦСС входять більше 50 студентів денного та заочного відділень, представники всіх курсів, факультетів і груп. Це дозволяє враховувати всі інтереси студентства Університету.

КОСС має розгалужену інфраструктуру. Він складається з 10 відділів, які працюють у певних напрямках та об’єднують профільні підструктури: навчальний відділ (Служба сприяння працевлаштуванню, Центр зі зв’язку з випускниками), відділ культури та мистецтва (художня майстерня, організатор, художня студія, студія дизайну, студія декоративно-прикладного мистецтва, студія оформлювачів, творче об’єднання «Дебют», студія сценаристів, клуб авторської пісні, студія танцю, КВК, театральна студія), відділ соціальної політики (Пошта довіри, клуб «Відродження», соціальна служба, клуб «Оазис», Центр студентів-інвалідів «Гаудеамус»), відділ науково-дослідницької діяльності (Студентське наукове товариство, клуб «Х»), відділ фінансової політики, відділ зовнішньої політики, трудовий відділ (ремонтно-будівельна бригада, господарська служба, служба технічного та програмного забезпечення), відділ спорту та туризму (футбольний клуб, секція баскетболу, секція волейболу, секція настільних ігор, клуб «Здоров’я»), правовий відділ (юридична служба, служба безпеки та порядку), відділ інформації (маркетингова служба, служба реклами та профорієнтації, архів та канцелярія, статистична служба, відділ музейної роботи).

«Організувати умови, що сприяють самореалізації студентів у творчій і професійній сфері, допомогти вирішенню питань в різних областях студентського життя, налагодити добрі відносини в студентському колективі і з викладачами, вести активну боротьбу за здоровий спосіб життя, реалізувати державну молодіжну політику і політику в сфері освіти в рамках компетенцій, – це є цілі і завдання Студентської ради Новокаховського гуманітарного інституту Університету «Україна».

При складанні своєї програми я керуюся вище перерахованим і бажанням допомогти благоустрою факультету.
Мені хотілося б висловити подяку адміністрації Новокаховського гуманітарного інституту, керівництву кафедри інформаційних технологій, навчальному відділу та відділу виховної роботи за доброзичливе ставлення і допомогу в реалізації студентських ініціатив. Також висловлюю подяку головам і представникам Студентської ради інституту минулих років за допомогу й підтримку, а також за їх плідну працю та починання, які сучасні студенти мають продовжувати і розвивати».