Супровід навчання

Одним із підрозділів відбіркової комісії НГІ є інформаційно-консультаційний відділ, який займається інформаційною роботою, у тому числі з абітурієнтами-інвалідами.

 До цієї роботи залучається психолог. Перед загальним тестуванням із абітурієнтами-інвалідами проводяться профорієнтаційні бесіди, перевіряються подальші документи. Після цього проводяться психологічні тестування, за допомогою яких визначаються соціальні потреби, прагнення, культура мислення і творчі здібності абітурієнтів-інвалідів. Таке тестування, бесіди дозволяють виявити, які труднощі можуть виникнути у студентів із особливими потребами у процесі навчання та їх спілкування з рештою студентської молоді та викладачами, і на підставі результатів бесід-тестів спланувати індивідуальні програми навчально-виховної роботи та соціальної допомоги для студентів-інвалідів.

Студенти з особливими потребами зазвичай потребують додаткової уваги з боку викладачів, але згідно поданих заяв студентів-інвалідів усі вони навчаються в основних групах поряд зі здоровими студентами.

Перед початком навчального року завідуючі кафедрами знайомлять викладачів із контингентом студентів із особливими потребами і зауважують на необхідності застосування до таких студентів вже існуючих індивідуальних (групових) навчальних програм та розробок нових, враховуючи особливості вад студентів-інвалідів, які щойно прийшли до закладу. Проте таке знайомство не дає чіткої уяви про здібності, психологічні особливості та характер поведінки цих студентів.

Тому дуже важливого значення набуває діагностична робота, метою якої є виявлення у студентів психологічних проблем, які потребують корекції. Вона проводиться за допомогою:

  • методики “Дім. Дерево. Людина”;
  • методики “Смисложиттєвих орієнтацій”;
  • методики діагностики міжособистісних відносин Т. Лірі.

Такі діагностичні заходи проводяться у перші 6-8 тижнів навчання обов’язково для всіх студентів-першокурсників, що, по-перше, дає змогу продіагностувати інвалідів, не травмуючи їх самолюбства, по-друге – розкрити внутрішній світ решти студентів. До проведення діагностичної роботи залучаються провідні спеціалісти кафедр, завідуючі кафедрами та куратори груп, психолог, запрошуються працівники соціальних служб.

Індивідуальний підхід до студентів-інвалідів безперечно потребує ґрунтової підготовки викладача. Тому з викладачами постійно ведеться консультативна і просвітницька робота (круглі столи, семінари, індивідуальні консультації з педагогом-психологом).

Студенти з особливими потребами мають додатковий час для користування комп’ютерами, в тому числі мережею Іnternet.

Основною метою науково-педагогічного персоналу в роботі зі студентами-інвалідами є створення належних умов для їх навчання і розвитку, виховання в них активної життєвої позиції, їх прагнення до повної особистої самореалізації для суспільної користі.

Виховна робота зі студентами з особливими потребами проводиться згідно з навчально-виховним планом НГІ.

Основною метою виховної роботи серед студентів-інвалідів є створення психолого-педагогічних умов для розвитку інтелектуальних здібностей, духовного становлення і соціального самовизначення.

Серед студентів-інвалідів багато талановитої молоді, майже всі вони (крім деяких студентів заочного відділення) беруть активну участь у виховних заходах.

Студенти з особливими потребами мають дуже добрі стосунки з іншими студентами та науково-педагогічним персоналом і не пропускають жодного виховного заходу.

Діяльність Новокаховського районного осередку Всеукраїнської молодіжної організації студентів-інвалідів «Гаудеамус» навчальному році була спрямована на:

  • Проведення зборів і обговорення питань, пов’язаних із легалізацією осередку Новокаховської філії «Гаудеамус»;
  • Проведення нарад з метою надання інформаційної підтримки для студентів із фізичними вадами;
  • Виступи на студентських зборах із пропозиціями взяти участь у науково-практичних конференціях та конкурсу студентських наукових робіт;
  • Відвідування семінару благодійного фонду «Захист»;
  • Ознайомлення з технологіями побудови наукових та соціальних проектів;
  • Представлення 2-х соціальних проектів студентів-інвалідів («Козацька спадщина у Таврійському краї» «Пошук сім’ї для дітей-сиріт») на міжнародний конкурс;
  • Спілкування з представниками інших осередків інвалідів району та області.

Новокаховський гуманітарний інститут узяв участь у проекті «Сила громадської взаємодії». До Херсону на семінарські заняття були відправлені голова осередку Андрій Жілко і секретар Олена Яковлєва, які отримали інформацію про міжнародні проекти і програми технічної допомоги в Україні. На кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін є інформаційний ресурс «Ключ до фінансування» в надрукованому вигляді. На старостаті голова осередку Андрій Жилко зробив інформаційне повідомлення про можливість отримати кошти для написання наукових і творчих робіт. Таким чином, осередок підвищує активність усіх студентів університету і пропонує всім підвищити інтерес до участі у науковій і творчій діяльності.

У квітні-травні 2011 року відбувся конкурс студентських наукових робіт, серед яких була окремо відзначена робота голови осередку Андрія Жилко «Корпоративна благодійність в Україні». Ця робота дістала схвалення і грошове заохочення. У рамках реалізації програми «Розвиток громадянського суспільства в Україні» зробили демонстрацію соціального молодіжного проекту. Координатор проектів в Україні ОБСЄ схвалив цей проект і вирішив профінансувати його. На весні 2010 року голова осередку «Гаудеамус» Новокаховського гуманітарного інституту Андрій Жилко зайняв призове місто на Х Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі».

Для інформування молоді про проведення конкурсів наукових і творчих робіт із інвалідністю було розіслано інформацію як для викладачів, так і для студентів. У наступному році плануємо організувати спортивні ігри студентів із інвалідністю та екскурсійні поїздки до Асканії Нова та у Свято-Безюків Григоріанський монастир.