Голова студентського самоврядування

Тези програми Жернового Дмитра:

 Голова Студентської ради НГІ Дмитро Жерновий
Голова Студентської ради НГІ Дмитро Жерновий
  • Модернізація студентського самоврядування відповідно до державної молодіжної політики, стимулювання інтересу як до навчально-наукової, так і до громадської діяльності, підвищення ініціативності студентів;
  • Розвиток зворотнього зв’язку між професорсько-викладацьким складом і студентами, проведення регулярних зустрічей студентів зі співробітниками факультету та адміністрації, організація спільних наукових, творчих, волонтерських проектів;
  • Пропаганда здорового способу життя серед студентів, в т.ч. проведення роз’яснювальних бесіди і зборів про шкоду куріння, алкоголізму та інших форм залежності;
  • Модернізація роботи і способів взаємодії з першокурсниками, перегляд кураторства в студентських групах, допомога в організації та проведенні факультативів та інтерактивних занять з предметів освітньої програми відповідно до запитів студентів на факультеті;
  • Організація дозвілля студентів і сприяння проведенню спортивних, культурно-масових заходів та проектів, спрямованих на популяризацію інституту та студентського молодіжного руху.
 ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР У СЕКТОРИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Інформаційний сектор – висвітлює події, пов’язані з життям інституту та студентів.

Завдання:

–         створення афіш та інформування студентів про всі майбутні заходи за допомогою дошки оголошень;

–         ознайомлення студентів з подіями університету та міста за допомогою Інтернету, студ.газети, тощо;

–         ведення хронології подій, звітування перед студентами про проведену роботу чи захід, написання статей для сайтуНГІ;

–         привітання іменинників;

–         розробка та адміністрування офіціального сайту НГІ. 

Учбово-науковий сектор – розробляє статистику успішності студентів та відвідувань занять, планує роботу, направлену на вдосконалення навчального процесу.

Завдання:

–         аналіз успішності студентів (кожні 2 місяці);

–         організація та проведення бесід зі студентами, що мають погану успішність (протягом року);

–         перевірка журналів відвідувань учбових годин;

–         складання статистики успішності та відвідувань;

–         участь в організації олімпіад, брейн-рингів, тижнів дисциплін, тематичних конференцій тощо;

–         участь у прийнятті рішень про відрахування студентів та їх поновлення;

–         моніторинг питання щодо обміну студентами.

Культурно-масовий сектор – займається організацією дозвілля студентів (організація і проведення систематичних розважальних та культурних заходів: виставок, вечорів, концертів, конкурсів, дискотек, тощо).

Завдання:

–         організація заходів;

–         підготовка артистів;

–         розкриття та розвиток талантів студентів;

–         відповідальність за інвертар.

Спортивний сектор – організація та участь в різноманітних спортивних змаганнях, фестивалях тощо.

Завдання:

–         організація та проведення спортивно-туристичних заходів, змагань;

–         пропаганда здорового образу життя;

–         створення програм в сфері охорони здоров’я студентів;

–         організація відвідування зі студентами заходів, пов’язаних із тематикою праці сектору;

–         проведення суботників.

Соціально-волонтерський сектор – відповідає за створення програм в сфері добробуту, охорони здоров’я студентів, проведення благодійних заходів, участь у різноманітних акціях тощо.

Завдання:

–         проведення благодійних та соціальних акцій;

–         співробітництво з благодійними організаціями;

–         відвідування дитячих будинків, диспансерів;

–         проведення заходів, спрямованих на соціальну допомогу незахищеним верствам населення;

–         проведення соціальних опитувань тощо.