Х ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Духовність у становленні та розвитку особистості»

12-13 травня 2016 року в Новокаховському гуманітарному інституті відбулась Х ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Духовність у становленні та розвитку особистості», на яку з’їхались провідні психологи з усієї України та зарубіжжя.

Конференція організована Міністерством освіти і науки, Інститутом соціальних технологій, факультетом психології Київського національного університету імені Шевченко, Академією педагогічних наук, Інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, який щойно відзначив 70-річчя, лабораторією психології особистості ім. П.Р. Чамати, Відкритим університетом розвитку людини «Україна» та Новокаховським гуманітарним інститутом.

Науковців гостинно зустрічав ректор інституту Георгій Севрюков. Їх привітав міський голова В. Коваленко, який, зокрема, зазначив: «Кожна людина має бути щасливою, адже Бог нам усім дав розум. Але в житті буває інакше, тому ми маємо шукати істину разом – науковці, педагоги, фахівці різних галузей, бо від вирішення проблеми духовної особистості залежить само існування людства. Високі духовно-моральні цінності – ось основа нашого життя в той час, коли є занадто багато претендентів на істину».

Були зачитані привітання від Президента Університету «Україна» Петра Таланчука та директора інституту психології ім. Костюка НАПНУ Сергія Максименка, засновника української наукової школи генетичної психології, академіка, професора, лауреата Державної премії України, Заслуженого діяча науки і техніки.

На пленарному засіданні жваві обговорення викликали виступи всіх доповідачів, зокрема Бондарчук О.І. «Духовність у структурі ціннісних орієнтацій керівників навчальних закладів», Власової О.І. «Розвиток цілісної особистості в багатоукладному українському суспільстві», Блинової О.І. «Професійна маргінальність випускників вищих навчальних закладів», Васютинського В.О. «Психологічне підґрунтя продуктивного потенціалу індивідуалізму і колективізму», Грись А.М. «Методологічні підходи до виявлення дисфункціональних складових Образу Я девіантів», Клименко В.В. «Психофізіологічні ресурси духовності людини», Музики О.Л. «Духовність обдарованої особистості: суб’єктно-ціннісний підхід до дослідження».

В роботі конференції взяли участь викладачі та студенти гуманітарного інституту – доповіді професорів, кандидатів та докторів наук відкрили для них нові сторінки того масиву знань, які їм потрібно опанувати, аби стати справжніми фахівцями.

Питання духовності, патріотизму та громадянськості, психолого-педагогічних технологій, проблеми формування духовності та самореалізації, роль сім’ї у становленні духовно зрілої людини, духовності у навчально-виховному процесі, консультативній та корекційній роботі викликало емоційні дискусії в учасників конференції.

За підсумками роботи доповіді у вигляді статей будуть надруковані у фаховому виданні з психології – збірнику наукових праць інституту психології ім. Г. Костюка НАПН України «Актуальні проблеми психології. Загальна психологія. Етнічна психологія».