Під вітрилами Корпорації «Парус» в море новітніх інформаційних технологій у сфері освіти

Флагманом програмного забезпечення інформаційного супроводу підготовки фахівців із економічних спеціальностей у ВНЗ України є Корпорація «Парус», яка вже багато років успішно бере на себе обов’язки помічника в навчальному процесі з питань автоматизації фінансово-облікових задач підприємств.

Тож, з метою налагодження тісної співпраці та укладання двосторонніх договорів про партнерство між Новокаховським гуманітарним інститутом та компанією-розробником пакетів прикладних програм проректор НГІ, к.е.н. Віта Григорівна Корчагіна взяла участь у роботі XIV Всеукраїнської щорічної конференції «Використання новітніх інформаційних технологій в освіті. Програмне забезпечення у роботі майбутніх спеціалістів сфери управління, економіки, фінансів та бухгалтерського обліку» в рамках програми «Корпорація «Парус» – навчальним закладам України».

Під час конференції учасники заходу прослухали доповіді з питань:

– ознайомлення з можливостями програмних продуктів Корпорації «Парус», впровадження їх у навчальний процес;

– використання законодавчої підтримки «Парус Інтернет-Консультант» як безкоштовного онлайн-ресурсу для всіх бажаючих;

– досвід роботи із програмами та сучасні вимоги роботодавців до профільних випускників ВНЗ;

– характеристика модулів системи «Парус – Підприємство 7.40», які найчастіше використовуються навчальними закладами при викладанні обліково-аналітичних дисциплін.

За словами Віти Григорівни безпосередня співпраця нашого навчального закладу з Корпорацією подібного рівня дасть змогу максимально наблизити вимоги, що висуваються науковою спільнотою та підприємцями до розроблюваного київськими фахівцями програмного продукту, а студенти НГІ, у свою чергу, зможуть безперешкодно та абсолютно безкоштовно отримати навички роботи з системами комплексної автоматизації головних задач госпрозрахункових і бюджетних підприємств, досліджуваних при написанні курсових та дипломних робіт.

Тож, хочеться побажати сім футів під килем студентам та викладачам економічних спеціальностей у цікавій та захоплюючій подорожі під вітрилами Корпорації «Парус» у морі новітніх інформаційних технологій у сфері освіти.